วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บึงงาม – 450902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บึงงาม

ภาษาไทย : ต. บึงงาม  อ. หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด

English : Bueng Ngam ,Nong Phok, Roi Et

รหัส ตำบล : 450902

รหัส อำเภอ : 4509

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.388

ลองติจูด : 104.300

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.388,104.300,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/