วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บึงกาฬ – 380101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บึงกาฬ

ภาษาไทย : ต. บึงกาฬ  อ. บึงกาฬ จ. บึงกาฬ

English : ,Bueng Kan, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380101

รหัส อำเภอ : 3801

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.331

ลองติจูด : 103.679

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.331,103.679,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/