วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บิง – 301004

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บิง

ภาษาไทย : ต. บิง  อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา

English : Bing ,Non Sung, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301004

รหัส อำเภอ : 3010

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.118

ลองติจูด : 102.333

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.118,102.333,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/