วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บางโขมด – 190602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บางโขมด

ภาษาไทย : ต. บางโขมด  อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี

English : Bang Khamot ,Ban Mo, Saraburi

รหัส ตำบล : 190602

รหัส อำเภอ : 1906

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.591

ลองติจูด : 100.742

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.591,100.742,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/