วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บางแตน – 250605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บางแตน

ภาษาไทย : ต. บางแตน  อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี

English : Bang Taen ,Ban Sang, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250605

รหัส อำเภอ : 2506

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 13.890

ลองติจูด : 101.177

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.890,101.177,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/