วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บางหัก – 200511

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บางหัก

ภาษาไทย : ต. บางหัก  อ. พานทอง จ. ชลบุรี

English : Bang Hak ,Phan Thong, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200511

รหัส อำเภอ : 2005

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.544

ลองติจูด : 101.075

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.544,101.075,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/