วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บางหลวง – 180406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บางหลวง

ภาษาไทย : ต. บางหลวง  อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

English : Bang Luang ,Sapphaya, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180406

รหัส อำเภอ : 1804

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.143

ลองติจูด : 100.197

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.143,100.197,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/