วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บางสระเก้า – 220606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บางสระเก้า

ภาษาไทย : ต. บางสระเก้า  อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี

English : Bang Sa Kao ,Laem Sing, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220606

รหัส อำเภอ : 2206

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.511

ลองติจูด : 102.109

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.511,102.109,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/