วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บางลูกเสือ – 260408

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บางลูกเสือ

ภาษาไทย : ต. บางลูกเสือ  อ. องครักษ์ จ. นครนายก

English : Bang Luk Suea ,Ongkharak, Nakhon Nayok

รหัส ตำบล : 260408

รหัส อำเภอ : 2604

รหัส จังหวัด  : 26

ละติจูด : 14.054

ลองติจูด : 101.066

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.054,101.066,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/