วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บางระจัน – 170302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บางระจัน

ภาษาไทย : ต. บางระจัน  อ. ค่ายบางระจัน จ. สิงห์บุรี

English : Bang Rachan ,Khai Bang Rachan, Sing Buri

รหัส ตำบล : 170302

รหัส อำเภอ : 1703

รหัส จังหวัด  : 17

ละติจูด : 14.799

ลองติจูด : 100.296

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.799,100.296,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/