วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บางพระ – 200707

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บางพระ

ภาษาไทย : ต. บางพระ  อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

English : Bang Phra ,Si Racha, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200707

รหัส อำเภอ : 2007

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.223

ลองติจูด : 101.007

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.223,101.007,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/