วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บางปลาร้า – 250607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บางปลาร้า

ภาษาไทย : ต. บางปลาร้า  อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี

English : Bang Pla Ra ,Ban Sang, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250607

รหัส อำเภอ : 2506

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 13.926

ลองติจูด : 101.313

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.926,101.313,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/