วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บางปลากด – 260407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บางปลากด

ภาษาไทย : ต. บางปลากด  อ. องครักษ์ จ. นครนายก

English : Bang Pla Kot ,Ongkharak, Nakhon Nayok

รหัส ตำบล : 260407

รหัส อำเภอ : 2604

รหัส จังหวัด  : 26

ละติจูด : 14.166

ลองติจูด : 100.971

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.166,100.971,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/