วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บางนาง – 200509

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บางนาง

ภาษาไทย : ต. บางนาง  อ. พานทอง จ. ชลบุรี

English : Bang Nang ,Phan Thong, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200509

รหัส อำเภอ : 2005

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.487

ลองติจูด : 101.067

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.487,101.067,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/