วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บางชัน – 220205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บางชัน

ภาษาไทย : ต. บางชัน  อ. ขลุง จ. จันทบุรี

English : Bang Chan ,Khlung, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220205

รหัส อำเภอ : 2202

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.346

ลองติจูด : 102.310

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.346,102.310,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/