วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บางกะไชย – 220607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บางกะไชย

ภาษาไทย : ต. บางกะไชย  อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี

English : Bang Kachai ,Laem Sing, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220607

รหัส อำเภอ : 2206

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.530

ลองติจูด : 102.024

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.530,102.024,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/