วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บางกระบือ – 170108

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บางกระบือ

ภาษาไทย : ต. บางกระบือ  อ. เมืองสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี

English : Bang Krabue ,Mueang Sing Buri, Sing Buri

รหัส ตำบล : 170108

รหัส อำเภอ : 1701

รหัส จังหวัด  : 17

ละติจูด : 14.907

ลองติจูด : 100.363

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.907,100.363,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/