วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บัวใหญ่ – 550406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บัวใหญ่

ภาษาไทย : ต. บัวใหญ่  อ. นาน้อย จ. น่าน

English : Bua Yai ,Na Noi, Nan

รหัส ตำบล : 550406

รหัส อำเภอ : 5504

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.350

ลองติจูด : 100.570

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.350,100.570,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/