วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บัวใหญ่ – 400704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บัวใหญ่

ภาษาไทย : ต. บัวใหญ่  อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น

English : Bua Yai ,Nam Phong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400704

รหัส อำเภอ : 4007

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.632

ลองติจูด : 102.951

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.632,102.951,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/