วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บัวใหญ่ – 301201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บัวใหญ่

ภาษาไทย : ต. บัวใหญ่  อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

English : Bua Yai ,Bua Yai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301201

รหัส อำเภอ : 3012

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.602

ลองติจูด : 102.438

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.602,102.438,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/