วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บัวโคก – 320308

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บัวโคก

ภาษาไทย : ต. บัวโคก  อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์

English : Bua Khok ,Tha Tum, Surin

รหัส ตำบล : 320308

รหัส อำเภอ : 3203

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.228

ลองติจูด : 103.710

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.228,103.710,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/