วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บัวแดง – 450301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บัวแดง

ภาษาไทย : ต. บัวแดง  อ. ปทุมรัตต์ จ. ร้อยเอ็ด

English : Bua Daeng ,Pathum Rat, Roi Et

รหัส ตำบล : 450301

รหัส อำเภอ : 4503

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.650

ลองติจูด : 103.359

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.650,103.359,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/