วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บัวเชด – 321301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บัวเชด

ภาษาไทย : ต. บัวเชด  อ. บัวเชด จ. สุรินทร์

English : Bua Chet ,Buachet, Surin

รหัส ตำบล : 321301

รหัส อำเภอ : 3213

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.527

ลองติจูด : 103.942

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.527,103.942,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/