วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บัวเงิน – 400708

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บัวเงิน

ภาษาไทย : ต. บัวเงิน  อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น

English : Bua Ngoen ,Nam Phong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400708

รหัส อำเภอ : 4007

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.793

ลองติจูด : 102.995

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.793,102.995,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/