วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บัวลาย – 303003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บัวลาย

ภาษาไทย : ต. บัวลาย  อ. บัวลาย จ. นครราชสีมา

English : Bua Lai ,Bua Lai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 303003

รหัส อำเภอ : 3030

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.661

ลองติจูด : 102.468

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.661,102.468,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/