วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บัวมาศ – 440611

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บัวมาศ

ภาษาไทย : ต. บัวมาศ  อ. บรบือ จ. มหาสารคาม

English : ,Borabue, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440611

รหัส อำเภอ : 4406

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.897

ลองติจูด : 103.202

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.897,103.202,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/