วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บัวบาน – 460704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บัวบาน

ภาษาไทย : ต. บัวบาน  อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์

English : Bua Ban ,Yang Talat, Kalasin

รหัส ตำบล : 460704

รหัส อำเภอ : 4607

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.479

ลองติจูด : 103.416

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.479,103.416,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/