วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บัวน้อย – 330311

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บัวน้อย

ภาษาไทย : ต. บัวน้อย  อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ

English : Bua Noi ,Kanthararom, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330311

รหัส อำเภอ : 3303

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.173

ลองติจูด : 104.478

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.173,104.478,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/