วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บัวงาม – 341007

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บัวงาม

ภาษาไทย : ต. บัวงาม  อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี

English : Bua Ngam ,Boontharik, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341007

รหัส อำเภอ : 3410

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.741

ลองติจูด : 105.371

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.741,105.371,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/