วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บัวคำ – 450803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บัวคำ

ภาษาไทย : ต. บัวคำ  อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด

English : Bua Kham ,Pho Chai, Roi Et

รหัส ตำบล : 450803

รหัส อำเภอ : 4508

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.281

ลองติจูด : 103.812

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.281,103.812,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/