วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บัวขาว – 460501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บัวขาว

ภาษาไทย : ต. บัวขาว  อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

English : Bua Khao ,Kuchinarai, Kalasin

รหัส ตำบล : 460501

รหัส อำเภอ : 4605

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.521

ลองติจูด : 104.055

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.521,104.055,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/