วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บัลลังก์ – 300907

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บัลลังก์

ภาษาไทย : ต. บัลลังก์  อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

English : Banlang ,Non Thai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300907

รหัส อำเภอ : 3009

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.223

ลองติจูด : 101.928

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.223,101.928,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/