วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บักได – 321401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บักได

ภาษาไทย : ต. บักได  อ. พนมดงรัก จ. สุรินทร์

English : Bak Dai ,Phanom Dong Rak, Surin

รหัส ตำบล : 321401

รหัส อำเภอ : 3214

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.416

ลองติจูด : 103.350

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.416,103.350,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/