วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บักดอง – 330802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บักดอง

ภาษาไทย : ต. บักดอง  อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ

English : Bak Dong ,Khun Han, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330802

รหัส อำเภอ : 3308

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.476

ลองติจูด : 104.444

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.476,104.444,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/