วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บะยาว – 411003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บะยาว

ภาษาไทย : ต. บะยาว  อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี

English : Bayao ,Wang Sam Mo, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411003

รหัส อำเภอ : 4110

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.084

ลองติจูด : 103.405

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.084,103.405,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/