วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บริบูรณ์ – 400608

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บริบูรณ์

ภาษาไทย : ต. บริบูรณ์  อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น

English : Boribun ,Si Chomphu, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400608

รหัส อำเภอ : 4006

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.855

ลองติจูด : 102.092

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.855,102.092,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/