วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บงเหนือ – 471206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บงเหนือ

ภาษาไทย : ต. บงเหนือ  อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร

English : Bong Nuea ,Sawang Daen Din, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 471206

รหัส อำเภอ : 4712

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.319

ลองติจูด : 103.301

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.319,103.301,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/