วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บงตัน – 501705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บงตัน

ภาษาไทย : ต. บงตัน  อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่

English : Bong Tan ,Doi Tao, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501705

รหัส อำเภอ : 5017

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.017

ลองติจูด : 98.661

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.017,98.661,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/