วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำไฝ – 530405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำไฝ

ภาษาไทย : ต. น้ำไฝ  อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์

English : Nam Phai ,Nam Pat, Uttaradit

รหัส ตำบล : 530405

รหัส อำเภอ : 5304

รหัส จังหวัด  : 53

ละติจูด : 17.602

ลองติจูด : 100.705

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.602,100.705,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/