วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำไคร้ – 530404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำไคร้

ภาษาไทย : ต. น้ำไคร้  อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์

English : Nam Khrai ,Nam Pat, Uttaradit

รหัส ตำบล : 530404

รหัส อำเภอ : 5304

รหัส จังหวัด  : 53

ละติจูด : 17.608

ลองติจูด : 100.542

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.608,100.542,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/