วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำโสม – 411802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำโสม

ภาษาไทย : ต. น้ำโสม  อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี

English : Nam Som ,Nam Som, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411802

รหัส อำเภอ : 4118

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.715

ลองติจูด : 102.092

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.715,102.092,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/