วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำโมง – 430202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำโมง

ภาษาไทย : ต. น้ำโมง  อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย

English : Nam Mong ,Tha Bo, Nong Khai

รหัส ตำบล : 430202

รหัส อำเภอ : 4302

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 17.840

ลองติจูด : 102.524

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.840,102.524,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/