วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำแวน – 560306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำแวน

ภาษาไทย : ต. น้ำแวน  อ. เชียงคำ จ. พะเยา

English : Nam Waen ,Chiang Kham, Phayao

รหัส ตำบล : 560306

รหัส อำเภอ : 5603

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.477

ลองติจูด : 100.244

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.477,100.244,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/