วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำแพร่ – 501107

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำแพร่

ภาษาไทย : ต. น้ำแพร่  อ. พร้าว จ. เชียงใหม่

English : Nam Phrae ,Phrao, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501107

รหัส อำเภอ : 5011

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.330

ลองติจูด : 99.109

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.330,99.109,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/