วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำเลา – 540205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำเลา

ภาษาไทย : ต. น้ำเลา  อ. ร้องกวาง จ. แพร่

English : Nam Lao ,Mueang Phrae, Phrae

รหัส ตำบล : 540205

รหัส อำเภอ : 5402

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.254

ลองติจูด : 100.309

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.254,100.309,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/