วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำเป็น – 210701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำเป็น

ภาษาไทย : ต. น้ำเป็น  อ. เขาชะเมา จ. ระยอง

English : Nam Pen ,Khao Chamao, Rayong

รหัส ตำบล : 210701

รหัส อำเภอ : 2107

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.901

ลองติจูด : 101.749

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.901,101.749,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/