วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำเชี่ยว – 230502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำเชี่ยว

ภาษาไทย : ต. น้ำเชี่ยว  อ. แหลมงอบ จ. ตราด

English : Nam Chiao ,Laem Ngop, Trat

รหัส ตำบล : 230502

รหัส อำเภอ : 2305

รหัส จังหวัด  : 23

ละติจูด : 12.209

ลองติจูด : 102.436

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.209,102.436,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/