วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำเขียว – 320713

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำเขียว

ภาษาไทย : ต. น้ำเขียว  อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์

English : Nam Khiao ,Rattanaburi, Surin

รหัส ตำบล : 320713

รหัส อำเภอ : 3207

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.316

ลองติจูด : 103.786

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.316,103.786,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/