วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำเกลี้ยง – 331501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำเกลี้ยง

ภาษาไทย : ต. น้ำเกลี้ยง  อ. น้ำเกลี้ยง จ. ศรีสะเกษ

English : Nam Kliang ,Nam Kliang, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331501

รหัส อำเภอ : 3315

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.917

ลองติจูด : 104.550

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.917,104.550,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/