วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. น้ำอ้อม – 450210

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. น้ำอ้อม

ภาษาไทย : ต. น้ำอ้อม  อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด

English : Nam Om ,Kaset Wisai, Roi Et

รหัส ตำบล : 450210

รหัส อำเภอ : 4502

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.639

ลองติจูด : 103.511

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.639,103.511,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/